Hans Koch

Over Hans Koch

Ik ben sinds 1993 gevestigd amateur kunstenaar en sinds 2016 portretschilder en ondernemerscoach onder de bedrijfsnaam Inkochnito en hanskoch.nl.

Ik oefen op aanvraag mijn oude beroep van managementcoach en organisatieadviseur uit.

Na de middelbare school waar ik heel veel tekende, grafische afbeeldingen maakte, linoleum leerde snijden wilde ik naar de kunstacademie. Zoals in de jaren '60 gebruikelijk was ging dat niet door. Uit weerbarstigheid ging ik werken. Na mijn diensttijd koos ik voor het vak van begeleider; de laatste jaren noemen we dat coach. Ik had een bedrijf dat ik COACH BV noemde; om aan te geven dat het zakelijke coaching betrof.

Vanaf 1993 was ik als amateur schilder actief. Ik maakte aquarellen van naakten en kwam daarmee in de Penthouse. Naast deze soft-erotische naakten maakte ik aquarellen van kerken en kloosters en ontwikkelde in Pierrefitte, in Frankrijk aan de Loire een abstraherende manier van stadsgezichten schilderen. Zoals waarschijnlijk monniken dat vroeger deden als ze de beginletters van een hoofdstuk schilderden. Ik exposeerde met mijn "pierrefietjes", zoals ik ze noemde naar de ontstaansplaats in o.a. de bibliotheek in Driebergen en in Woudschoten in Zeist, maar ook in Lancaster, PA in de Verenigde Staten.

De laatste 10 jaar ben ik me gaan richten op mijn oude liefde, het schilderen van portretten. Nu niet alleen maar meer in aquarel, maar vooral in acryl, op grote doeken van 1 x 1 meter. Daarnaast blijven de grafische zwart/wit afbeeldingen me lokken, in afmetingen tot 50 x 50 centimeter.

Ik deed mijn ervaring in coaching en training vooral op door het begeleiden van directie- en managementteams in de retail en wholesale. Daarnaast begeleidde ik veel organisaties in de technische branche; ingenieursbureaus, vastgoedontwikkelaars, IT-bedrijven. Mijn logische analyses sloten goed aan bij de behoefte van de klantorganisatie.

Ik leidde eerst een organisatie van trainers/consultants bij een satelliet van het ministerie van onderwijs, daarna bij Elsevier Opleidingen en vervolgens voor mijn eigen bedrijf. Bij dat (bege)leiden hoorde ook het opleiden van trainers en coaches. Dat voor een groep staan, cursus geven, trainen; dat is nog steeds een belangrijk onderdeel van mijn voorkeur in werken. De combinatie van creatief werken en opleiden van kortweg "mensbegeleiders" zoals coaches en leerkrachten is een bezigheid die ik tot in lengte van dagen wil blijven doen. Dat zal na mijn pensionering meestal plaats vinden in Frankrijk, maar afstanden in Europa en de wereld worden steeds kleiner; dus dat zal geen bezwaar zijn.

Ik verzorg nog steeds graag ondernemerscoaching - zie de pagina inkochnito troubleshooting. En .. als je me inhuurt zal ik je steeds meer uitnodigen naar mijn atelier te komen. Om misschien te leren van elkaar. Door te schetsen en te koken bijvoorbeeld.

Door de generalistische kijk op de wereld om me heen, door mijn scherpe analyses en mijn bijzonder verbindende theoretische onderbouwingen van complexe processenben ik een probleemoplosser - troubleshooter - bij uitstek. Ik word dan ook graag uitgenodigd een eerste schets van de situatie te komen maken. Het resultaat van de gezamenlijke inspanningen is een tableau, een plaatje op zich.